Ergotherapie Ergofacto

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie richt zich op het oplossen, verminderen en voorkomen van beperkingen in het handelen die iemand ervaart in het dagelijks leven. U kunt hierbij denken aan wassen/aankleden, hobby’s, werken, huishouden, verplaatsen binnen- en buitenshuis enzovoorts. Ergotherapie heeft als doel er voor te zorgen dat personen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren.

Wat doen de ergotherapeuten van Ergo-Facto?

De ergotherapeuten van de praktijk Ergo-Facto richten zich op het behandelen en adviseren van volwassenen die beperkingen ervaren in het functioneren.
De redenen van deze beperkingen kunnen variëren van acuut ontstane problemen tot langzame achteruitgang in functioneren door chronische ziekte van lichamelijke of geestelijke aard. Dit kan zowel tijdelijk als blijvend zijn. Om uw probleem goed in kaart te kunnen brengen, is het wenselijk om het kennismakingsgesprek, het onderzoek en de behandeling uit te voeren op de plaats waar u de beperkingen ondervindt. Een gesprek in de praktijkruimte is uiteraard ook mogelijk. Dit gebeurt in overleg met u. Daarnaast adviseert de ergotherapeut bij het aanvragen van hulpmiddelen of voorzieningen.

http://www.ergo-facto.nl