Diëtist in Balans

Welkom bij ‘Diëtistenpraktijk In Balans
-> een praktijk voor voeding, leefstijl en bewustwording
Praktijk In Balans is sinds 2000 actief op het gebied van voeding, leefstijl en bewustwording. De praktijk bestaat uit 2 diëtisten en een administratief medewerker.
We werken vanuit verschillende praktijkadressen, waaronder bij het Paramedisch Centrum Groot Driene. De diëtist helpt jou jouw doel te bereiken. Daar waar nodig werken we samen met een coach, fysiotherapeut, psycholoog of andere discipline.

Je kunt terecht voor individuele dieetbegeleiding. Daarnaast geven wij voedingsvoorlichting op maat voor organisaties en verenigingen.

Specialisaties van de praktijk: emotie eten, overgewicht, ondergewicht, diabetes, eetproblemen, prikkelbare darmsyndroom, sportvoeding en voedselovergevoeligheid. 

Het eetgedrag kan niet los gezien worden van jou als individu. Het eetgedrag wordt beïnvloed door verschillende factoren. Denk bijvoorbeeld aan belemmerende overtuigingen, emoties, omgeving, gewoonten, ziektes en aandoeningen. Door een compleet beeld te vormen van jou als mens wordt, afhankelijk van de hulpvraag, diagnose en doelstelling, een persoonlijk plan opgesteld. Bewustwording van je eigen (eet)gedrag is van groot belang.

Om dit te bereiken kan geadviseerd worden om bijvoorbeeld een logboek bij te houden. Wij zijn gespecialiseerd in het veranderen van (eet)gedrag zodat het probleem bij de wortel wordt aangepakt. Een dieet volgen is geen kunst. Het is een tijdelijk verhaal. Het is juist de uitdaging om een geslaagd recept te vinden wat jij nodig hebt zodat jij jouw doelen gaat bereiken én behouden. Dit bieden wij aan in de vorm van een complete behandeling inclusief nazorgtraject. Dit wordt individueel met jou afgestemd.

Het gaat om verandering van leefstijl, bewuste keuzes maken ten aanzien van voeding, beweging, gedrag en bewustwording. Met als resultaat dat je het gevoel hebt zelf invloed uit te oefenen op jouw leefstijl door keuzes die je zélf maakt in plaats van opgelegde adviezen. Op deze manier ontstaat een persoonlijk advies.

Betaling vindt plaats via de zorgverzekering of particulier. Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten? Check de website inbalans.org voor meer informatie of neem contact op per mail of telefoon.

Sylvia Jelierse Caran Somsen
Diëtist Diëtist

Wanneer maak je een afspraak met ons?
Je hebt een verwijzing gekregen van je huisarts, specialist of praktijkondersteuner of je maakt op eigen initiatief een afspraak.
Redenen om een afspraak te maken kunnen zijn:
* Overgewicht(BMI>25 en <30) en obesitas (ernstig overgewicht BMI>30) bij volwassenen en kinderen
* Ondergewicht (BMI < 18,5) en/of ongewenst gewichtsverliesBMI-checker
* Eetproblemen (anorexia, boulimia, overeetstoornis, eetstoornis NAO), emotie eten
* Diabetes mellitus
* COPD
* Voedselovergevoeligheid: allergie en intolerantie
* Hoog cholesterol
* Hoge bloeddruk
* Maag– en darmklachten
* Verstopping / obstipatie
* prikkelbare darmklachten
* Voedingsproblemen bij kanker
* Vermoeidheid
* Voedingsproblemen bij (wedstrijd)sport
* Vragen over vegetarische voeding
* Voedingsadvies bij zwangerschap
* Voedingscheck
* Voor alle leeftijden
* Overige: informeer gerust

Werkwijze
Wij hebben een werkwijze gericht op het behalen en het behouden van jouw doelen. 
Er wordt eerst informatie verzameld, een inventarisatie van huidige klachten, het vaststellen van jouw hulpvraag en de reden van inschakelen van hulp. 
Huidige voedingsgewoonten, beweegpatronen en gedragingen worden in kaart gebracht.
Er wordt aandacht besteed aan de bewustwording van het hoe en waarom, de functie van het eten. 
Door aandacht te besteden aan de factoren die het eetgedrag in stand houden wordt inzicht verkregen waardoor veranderingen mogelijk worden. In overleg worden tips en adviezen gegeven waarbij rekening wordt gehouden met persoonlijke omstandigheden. Je kiest zelf stap voor stap waar je aan gaat werken. Zo nodig wordt geadviseerd een eetdagboek bij te houden. In elk consult wordt rekening gehouden met terugval van gedrag en hoe hier mee om te gaan. Na het eerste consult en bij afsluiten van de begeleiding wordt een rapportage gemaakt naar de verwijzer (indien er sprake is van een verwijzing).
Sinds 2011 is er geen verwijzing meer nodig van een arts. Wij zijn direct toegankelijk zoals dat wordt genoemd. Soms is er een verwijzing nodig van een arts. Check je eigen zorgpolis voor de voorwaarden die de zorgverzekeraar stelt. Alle diëtisten zijn opgenomen in het Register voor Paramedici en hebben de opleiding Voeding en Diëtetiek gevolgd. Behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering en soms uit de aanvullende verzekering. Kijk de zorgpolis na. De vergoeding via de basisverzekering omvat altijd 3 uur maar valt onder het eigen risico. Dit geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder. Voor kinderen tot 18 jaar geldt dit niet, dan wordt het helemaal vergoed. Heb je een THOON verwijzing (ketenzorg) dan geldt het eigen risico niet. Voor aanvullende uren dieetadvisering verwijzen wij je naar je zorgpolis: dit verschilt namelijk sterk per zorgverzekeraar en pakket. 

https://www.inbalans.org/